Raadsvergadering 1 april LIVE te volgen

1 april 2019 - 19:15

HEEZE-LEENDE - Maandagavond 1 april vindt er een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Heeze. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.15 uur en is via deze link te volgen waarna de raadsvergadering begint (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). De raadsvergadering is vanaf 20.15 uur LIVE te volgen via deze link middels webcasting.

Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:

1: Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 18 februari 2019
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 februari 2019
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeenten Best en Eindhoven, actualiteiten Eindhoven Airport*
3.I.c Standpunt gemeente Son en Breugel over ontwikkelingen Eindhoven Airport*
964515 (966670) gemeente Son en Breugel, standpunt gemeenteraad Son en Breugel over ontwikkeling Eindhoven Airport.pdf
3.I.d DB GRSA2, informatiebrief aan raden A2*
3.I.e Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders*
3.I.f Dorpsraad Leende, cv De Lindse Blaos, Stichting de Meent, bouw MFA Leende***
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders: --
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad:
3.IV.a Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB
3.IV.b Ontwerpbegroting 2020 MRE
3.IV.c Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3.IV.d Ontwerpbegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Koopkrachtanalyse 2019
4 OPINIËREND DEEL
4.1 10-puntenplan centrumontwikkeling (Rv19.07)
5 Locatiekeuze gymzaal Heeze (Rv19.09)
6 Actualiseren parkeervisie Heeze-Leende (Rv19.08)
7 Rondvraag
8 BESLUITVORMEND DEEL
8.1 10-puntenplan centrumontwikkeling (Rv19.07)
9 Locatiekeuze gymzaal Heeze (Rv19.09)
10 Actualiseren parkeervisie Heeze-Leende (Rv19.08)
11 Sluiting

Laat hier je reactie achter