Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

10 november 2017 - 07:15

HEEZE-LEENDE - Het is belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-cliënten en cliënten in de jeugdzorg. De uitkomsten daarvan kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de uitvoering. Buro BMC heeft voor de gemeente Heeze-Leende een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd bij Wmo-cliënten, jongeren en ouders. De onderzoeken gaan over het jaar 2016.

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Van de 406 verstuurde vragenlijsten hebben 164 Wmo-cliënten de vragenlijst ingevuld. Inwoners van Heeze-Leende met een ondersteuningsvraag of een probleem kunnen contact opnemen met het sociaal team. Een groot deel van de respondenten weet waar ze moeten zijn voor ondersteuning en de meesten vinden dat zij snel werden geholpen. Ruim 1/3 van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden een keukentafelgesprek gehad. Van deze cliënten geeft een meerderheid aan dat er een naaste (partner, kind, buurvrouw) bij het gesprek aanwezig was.

De meeste cliënten zijn tevreden over de medewerker die het gesprek voerde, de manier waarop naar hen geluisterd werd en over de uiteindelijk gekozen oplossing. Slechts 1/3 van de respondenten wist dat zij gebruik konden maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor een ruime meerderheid voldoet de ontvangen voorziening aan de wensen en behoeften en zij ervaren een betere kwaliteit van leven10% van de respondenten maakt gebruik van een algemene voorziening zoals een koffieochtend of activiteiten in een buurthuis. De meeste cliënten ontvangen ondersteuning vanuit het eigen netwerk (familie, buren etc.).

Aan het eind van de vragenlijst is aan cliënten gevraagd wat zij vinden dat goed gaat bij de hulp en begeleiding die ze ontvangen, maar ook wat zij als minder goed ervaren.

Top 3 goede dingen:
1.Hulp en ondersteuning
2.Gesprekken met gemeente
3.Professionaliteit medewerkers

Top 3 dingen die beter kunnen:
1.Lange wachttijden
2.Ondersteuning zelf
3.Communicatie met gemeente

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

In totaal zijn 131 ouders van kinderen tot 18 jaar en 250 jongeren tussen de 12 en 23 jaar die jeugdhulp ontvangen aangeschreven. 88 ouders en jongeren hebben een (online) vragenlijst ingevuld. 

Een ruime meerderheid van de respondenten weet waar ze moeten zijn als ze hulp of ondersteuning nodig hebben, is snel en goed geholpen en ontvangt de zorg en ondersteuning die nodig is. Jongeren zijn hierbij iets minder positief dan hun ouders. Een ruime meerderheid van de ouders en de jongeren vindt dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden en vindt dat de verschillende organisaties goed samenwerken. De meeste ouders en jongeren zijn positief over de hulpverleners. Ze vinden de kennis van de hulpverleners goed, worden serieus genomen en zien de behandeling als respectvol. Ouders zijn hierover wel positiever dan hun kinderen. Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op de gebieden opgroeien en zelfredzaamheid. De jongere voelt zich beter door de hulp en volgens ouders en jongeren is het gedrag van de jongere verbeterd.

Naast de reguliere vragenlijst is een vragenlijst gestuurd naar mensen die contact hadden met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  Een kwart van de mensen komt bij het CJG via de huisarts, een derde neemt zelf contact op. Een ruime meerderheid vindt dat ze snel zijn geholpen door het CJG en heeft de hulp gekregen die nodig is. Het meest tevreden zijn de respondenten over de manier waarop naar hen werd geluisterd. Bij de opmerkingen is aangegeven dat een snellere handelingssnelheid gewenst is, het CJG werd soms als een vertragende schakel ervaren.

De onderzoeken bieden de gemeente concrete aanknopingspunten om aan te werken.

Laat hier je reactie achter