Ondersteuning voor eigenaren lege stallen en schuren

9 november 2017 - 09:00

HEEZE-LEENDE - Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen vanaf 2 oktober een bijdrage krijgen in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor hebben provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, in samenspraak met 22 Brabantse gemeenten, de VAB-Impuls in het leven geroepen.
Op dit moment staat zo’n 10% van de stallen en schuren op het Brabantse platteland leeg. En volgens onderzoek van bureau Alterra Wageningen UR verdubbelt die hoeveelheid de komende tien jaar. Lege stallen en schuren vormen niet alleen een risico voor verwaarlozing en verloedering van het landschap, ze brengen ook risico’s voor de gezondheid met zich mee en ze zijn aantrekkelijk als broedplaats voor criminaliteit. Achter de muren van de stallen gaat bovendien vaak financieel en sociaal leed schuil. Het gros van de lege stallen is niet karakteristiek of aantrekkelijk en bovendien vaak nog voorzien van asbestdaken. Hergebruik is mede daardoor niet eenvoudig. Ook blijkt uit het onderzoek dat veel eigenaren afwachten, en er vanuit gaan dat ze op termijn hun gebouwen nog kunnen verhuren of verkopen.

Voucher voor advies
VAB-Impuls* bestaat uit een kennisplatform en een voucherregeling en is bedoeld voor eigenaren van stallen die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. Eigenaren kunnen met een voucher een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Voor de eerste tranche van de voucherregeling (oktober 2017-januari 2018) stelt de provincie 300.000 euro beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. Op basis van de ervaringen stelt de provincie in 2018 en 2019 opnieuw vouchers beschikbaar. De vouchers kunnen vanaf 2 oktober 2017 worden aangevraagd bij Stimulus, via de website www.vabimpuls.nl.

Kennisplatform
Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VAB-Impuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze voor iedereen beschikbaar via www.vabimpuls.nl. Belangstellende deskundigen, met brede expertise en ervaring, kunnen zich bij VAB-Impuls aansluiten.

Aanpak gemeenten
VAB-Impuls maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie samen met 22 Brabantse gemeenten** in een taskforce. Veel van deze gemeenten zijn zelf al actief aan de slag met een VAB-aanpak, in de vorm van bijvoorbeeld keukentafelgesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten en experimenten op gebied van regelgeving, herbestemming en sloop.

Laat hier je reactie achter