Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 9 oktober

9 oktober 2017 - 19:15

HEEZE-LEENDE - Vanavond vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur waarna de raadsvergadering begint (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). Het RTG is vanaf 19.30 uur LIVE te volgen via deze link, en de raadsvergadering vanaf 20.00 uur  via deze link middels webcasting.


Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:

AGENDAPUNTEN:
1 Vaststellen voorlopige agenda
2 Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering: --
3 Omgevingsvergunning realiseren bedrijfswoning en uitbreiden fitnesscentrum ten Borchwardplein 18
4 Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda!

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:
1   Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
1a Beëdiging fractieondersteuner LHL (Rv17.62)
2I  Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. --
2II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 11 september 2017
4   OPINIËREND DEEL
4a Winstbestemming 2016 MRE (Rv17.61)
5   Beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken (Rv17.59)
6   Omgevingsvergunning realiseren bedrijfswoning en uitbreiden fitnesscentrum ten Borchwardplein 18 (Rv17.60)
7   Rondvraag
8   BESLUITVORMEND DEEL
8a Winstbestemming 2016 MRE (Rv17.61)
9   Beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken (Rv17.59)
10 Omgevingsvergunning realiseren bedrijfswoning en uitbreiden fitnesscentrum ten Borchwardplein 18 (Rv17.60)
11  Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda!

Laat hier je reactie achter