Financiële positie Heeze-Leende gezond

11 oktober 2017 - 11:00

HEEZE-LEENDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende is verheugd aan het einde van de raadsperiode een positief, duurzaam en structureel sluitende begroting 2018 aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting op 6 november 2017 vast.

Financiële positie
De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2018 de kaders aangegeven voor de opstelling van deze begroting. De nieuwe wensen zijn bij de behandeling van de kadernota 2018 door de raad vastgesteld, en deze zijn in de begroting verder verankerd.

Ondanks de bezuinigingen van het Rijk afgelopen jaren en de effecten van de decentralisaties van de zorg (3 D’s) is de begroting wederom duurzaam in evenwicht en loopt het positieve begrotingssaldo jaarlijks op. Er is dus ruimte voor de gemeenteraad om in de toekomst nieuwe beleidskeuzes te ontwikkelen (begrotingssaldo 2018 €138.164, oplopend naar €874.347 in 2021). De reservepositie van Heeze-Leende is eveneens goed. Er is sprake van flinke overcapaciteit om eventuele incidentele risico’s op te kunnen vangen.

Waar zetten we op in
Economisch gaat het Nederland goed. Tegelijkertijd zien we dat niet alle inwoners meeprofiteren. Gemeenten kunnen hier slechts beperkt een positieve bijdrage aan geven. Wij doen dit zoveel als mogelijk binnen het sociaal domein en de participatie. In het sociaal domein gaan we van decentralisatie naar transitie en integreren we Wmo, Jeugd en Participatie, waarbij vroegtijdig hulp verlenen centraal staat.

We proberen de economische vitaliteit te versterken en werken lokaal en regionaal aan uitbreiden en verbeteren van werklocaties. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van onze infrastructuur, verbeteren we de leefbaarheid en pakken duurzaamheid ter hand.

Gemeentelijke lasten
De lastendruk stijgt niet, behoudens de inflatiecorrectie van gemiddeld 1%.

Laat hier je reactie achter