Gemeente / woningcorporaties tekenen overeenkomst mfa leende

18 oktober 2017 - 13:40

LEENDE - Nadat de gemeenteraad op 3 juli 2017 heeft ingestemd met de verwerving van gronden in het centrum van Leende én het zelf gaan investeren in de realisatie van de nieuwe mfa, kunnen zij u met veel plezier melden dat achter de schermen weer wat stappen zijn gezet. De drie woningcorporaties en de gemeente hebben de ontbinding van de samenwerking getekend, de keuze is gemaakt om met dezelfde architect het bestaande ontwerp verder uit te werken, én er is een concept gemaakt van het bestemmingsplan ‘1ste partiële herziening Centrumplan Leende’ (voor de ontsluiting van het gebied op de Kerkstraat). En zo werken ze samen verder aan een toekomstbestendige mfa, als kloppend hart van Leende met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg. Dit draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van Leende.

Ondertekening overeenkomst woningcorporaties en gemeente
Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben burgemeester P. Verhoeven en mevrouw M.M. Kräwinkel van woningcorporatie woCom de overeenkomst ondertekend tot ontbinding van de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties woCom, Wooninc. en Wonen Limburg. Wonen Limburg en Wooninc. ondertekenden al eerder de overeenkomst.

De samenwerking met betrekking tot het Centrumplan Leende begon in 2007 én wordt 10 jaar later formeel beëindigd. Uiteraard blijven de gemeente en de corporaties samenwerken op andere vlakken. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de aankoop van de oude Schammertlocatie, het voormalige gemeentehuis, een gedeelte van de oude bedrijfshal van Van Eert én de verkoop van de voormalige schoollocatie.

Opdracht De Loods Architecten en Adviseurs
Voor de architectenwerkzaamheden is ervoor gekozen om verder te gaan met de architect Paul Bouw van De Loods Architecten en Adviseurs. Hij zal zorgdragen voor de verdere uitwerking van het bestaande ontwerp (DO+) voor de nieuwe mfa in het Centrum van Leende in nauw overleg met de gemeente en de gebruikers van de nieuwe mfa.

Bestemmingsplan ‘1ste partiële herziening Centrumplan Leende’
Het bestemmingsplan ‘1ste partiële herziening Centrumplan Leende’, voor de ontsluiting van het gebied op de Kerkstraat, is in concept gereed en werd voorgelegd aan de klankbordgroep ter bespreking en ter controle.

De eerste opmerkingen worden momenteel verwerkt door het adviesbureau ‘Tritium’ dat zorgt voor de opmaak van het bestemmingsplan. Op basis van de 2de versie maken we een ontwerpbestemmingsplan dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting neemt het college een besluit over het ontwerpbestemmingsplan in november 2017. Daarna worden de stukken voor iedereen ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen ingediend worden.

Foto: gemeente Heeze-Leende

 

Laat hier je reactie achter