Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

LHL, CDA, D66 en PvdA vormen nieuwe coalitie (video)

29 maart 2018 - 19:26

HEEZE-LEENDE - Vrijwel direct na de verkiezingsuitslag op woensdag 21 maart begonnen de verkennende gesprekken om te kijken hoe en met wie een geschikte coalitie gevormd kon worden. Initiatiefnemer in de formatie was de grootste partij LOKAAL Heeze-Leende die in een eerste ronde met alle andere partijen om de tafel heeft gezeten en gepolst wat de intensies en interesses waren.

Al snel werd duidelijk dat het CDA met vier zetels voor de hand lag en dat er gekeken moest worden welke partij of partijen de coalitie voor de komende vier jaar compleet zou maken. Woensdagavond was er 'witte rook' en donderdagmiddag werd de coalitie bekend gemaakt. LOKAAL Heeze-Leende, CDA, PvdA en D66 zullen samen de nieuwe coalitie vormen.

De vier partijen hebben de intensie om te gaan samenwerken al moeten zij nog wel samen tot een coalitieakkoord komen. De exacte invulling van de portefeuilles moet nog bekeken gaan worden maar voor zover nu bekend komen er vier wethouders. Jan de Bruijn (LHL), Frank de Win (CDA), Toon Bosmans (PvdA) en Pieter van der Stek (D66).

Opvallend is het feit dat de twee partijen die winst boekten met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart, AbHL en PvOJ-GroenLinks, niet in de coalitie komen. De nieuwe coalitie van LHL, CDA, PvdA en D66 hebben samen tien van de zeventien zetels in de gemeenteraad, een ruime meerderheid. De komende weken zal er onderhandeld worden over het coalitieakkoord en de exacte portefeuilleverdeling tussen de wethouders. Het ligt in de bedoeling dat ook de andere partijen de gelegenheid zal worden gegeven om input te leveren aan het nieuwe beleidskader.

LOKAAL Heeze-Leende is van mening dat de beoogde coalitie een prima combinatie is van nieuw élan en aanwezige bestuurlijke kwaliteiten. 

Laat hier je reactie achter